مشاوره استخدام مدیران

مدیران، رئوسا و سرپرستان واحدهای مختلف سازمانی برای اینکه بتوانند در زمینه تحقق اهداف سازمانی عملکرد مثبت و موثری داشته باشند وبرنامه ریزی و هدایت منابع سازمانی را با اثربخشی وکارایی بالا انجام دهند ضرورت ...

بیشتر بدانید

مشاوره و دروره آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه شغلی

یکی از دغدغه های اصلی فارغ التحصیلان دانشگاهی، دانشجویان و حتی افرادی که سابقه کاری دارند و به دنبال شغل بهتر و مناسبتری هستند یافتن شغل مورد علاقه آنها است. هستند افرادی که بدون علاقه و صرفا جهت نیاز ...

بیشتر بدانید

دوره مشاوره و آموزش مدل تحلیلی ماتریس سوات

مدلی کارآمد جهت شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف داخلی و شناسایی تهدیدها و فرصتهای بیرونی پیش روی سازمان.با استفاده از این مدل میتوان استراتژی مناسب سازمان را در مواجه با تهدیهای بیرونی و استفاده از ...

بیشتر بدانید