مطلب وبلاگ

مشاوره و آموزش اصول کار تیمی اثر بخش سازمانی

 

مشاوره و آموزش کار تیمی:

کار تیمی و گروهی همواره دغدغه مدیران سازمانها و شرکتها می باشد و شرکتهایی که توانسته اند کار تیمی بین کارکنان خود را به عنوان فرهنگ کارآمد سازمان خود نهادینه کرده اند توانسته اند با هم افزایی و افزایش کارایی و راندمان کارکنان در قالب کار تیمی با هزینه معقول و کم به اهداف خود برسند.در این بین نیز سازمانهایی هستند که نتوانسته اند کار تیمی را در سازمان خود نهادینه نمایند و همین موضوع باعث شده است تا نتوانند بخوبی از منابع سازمانی استفاده بهینه داشته باشند.در صورتی که به عنوان مدیر یک سازمان و شرکت تولیدی و صنعتی با موضوع کار تیمی کارکنان خود با چالش مواجه شده اید شرکت مدیران شاخص بنیان آمادگی دارد که با ارائه مشاوره و آموزشهای کاربردی و موثر یاریگر شما باشد.

سرفصلهای دوره عبارتند از:

فواید کار تیمی برای سازمانها.

تاثیر کار تیمی در تحقق اهداف سازمانی و رشد سازمانها.

راهکارهای تقویت کار تیمی در سازمانها.

استراتژیهای مناسب در جهت تقویت کار تیمی.

مهارتهای مورد نیاز کارکنان جهت تحقق کار تیمی.

راهکارهای موثر برای تشویق مدیران وکارکنان به منظور انجام کارها بصورت تیمی.

پیشنیازهای تیم سازی و کار تیمی در سازمانها.

مدیریت موثر تیمهای کاری.

مدریت غیر اثربخش تیمهای کاری.

مخاطبین دوره:

کلیه مدیران، رئوسا و سرپرستان سطوح مختلف سازمانی

اهداف دوره آموزشی:

تسریع در فرایند رسیدن به اهداف سازمانی.

افزایش مشارکت کارکنان در فعالیتهای سازمانی.

افزایش انگیزه کارکنان در انجام وظایف محوله.

افزایش توانمندی و ارتقاء دانش کارکنان.

تقویت نوآوریو خلاقیت در فرایندهای سازمانی.

ایجاد حس صمیمیت و همکاری در کارکنان و تیمهای کاری.

افزایش تعاملات سازنده بین اعضای تیمهای کاری.

 

پاسخ دهید