مطلب وبلاگ

مشاوره و آموزش زمان سنجی و طرفیت سنجی تولید

 

زمان سنجی و ظرفیت سنجی تولید

زمان سنجی و ظرفیت سنجی علمی و اصولی در فرایند تولید منجر به افزایش راندمان کارکنان وسازمان میگردد. با توجه به هزینه بر بودن تامین منابع سازمانهای تولیدی مانند احداث کارخانه، راه اندازی خطوط تولید، تامین تجهیزات وماشین الات گرانقیمت، هزینه نیروی انسانی و دیگر هزینه ها در شرکتهای تولیدی و صنعتی ضرورت دارد که صاحبان کسب و کارها و مدیران سازمانها بر موضوع زمانسنجی تولید تمرکز بیشتری داشته باشند تا بتوانند از منابع و امکانات خود به نحوه مطلوب و با راندمان مناسب و بالا استفاده نمایند.اگر زمانسنجی و ظرفیت سنجی تولید وکارکنان بصورت علمی و صحیح انجام نگیرد بخشی از انرژی و منابع سازمان که برای آنها هزینه شده است هدر رفته و سازمان نمی نتواند بخوبی از عهده تعهدات خود نسبت به بازار و مشتریان برآید و موجب نارضایتی و از دست رفتن بازار فروش محصولات خود می گردد.
مشاوره و آموزش زمان سنجی و ظرفیت سنجی تولید

سرفصلهای آموزش و مشاوره مشاوره:

⦁ آشنایی با زمان سنجی تولید و نقش آن در افزایش راندمان سازمان.
⦁ نقش و تاثیر زمان سنجی تولید در استفاده بهینه از ظرفیتها وپتانسیلهای سازمان.
⦁ اهداف مورد نظر در زمان سنجی تولید.
⦁ چگونه فعالیتهای کاری خود را زمان سنجی کنیم.
⦁ فرایند پیاده سازی زمان سنجی تولید در سازمانها.

مخاطبین دوره:

⦁ کلیه مدیران و رئوساری واحدهای برنامه ریزی و تولید.
⦁ کلیه کارشناسان واحدهای برنامه ریزی و تولید.
⦁ کلیه مدیران کارخانه ها.

اهداف از آموزش و مشاوره:

⦁ استفاده مطلوب از کارکنان و ظرفیتهای سازمان.
⦁ افزایش میزان تولید.
⦁ کاهش زمان تولید.
⦁ افزایش راندمان وکارایی کارکنان.
⦁ کاهش هزینه های تولید.

پاسخ دهید