پروژه بهره وری سازمانی

پروژه اجرای بهره وری سازمانی

 

بهره وری نسبت نهاده های ورودی یک سازمان به خروجیها یا ستانده های یک سازمان است.اگر نهاده های ورودی یک سازمان از قبیل: مواد اولیه و اقلام مصرفی، تجهیزات وماشین آلات و ابزار کاری، انرژی مصرفی، منابع مالی و منابع انسانی، تکنولوژی و فن آوریهای نوین، سیستمهای مدیریتی و فنی، سرمایه ثابت، سیستمها و روشهای کاری باشد و تولیدات و محصولات یا خدمات شرکت ستانده یا خروجیهای سازمان باشد نسبیت نهاده ها به ستانده ها هرچه از عدد یک بزرگتر باشد بهره وری شرکت بالا و هرچه به عدد یک نزدیک باشد نشان دهنده بهره وری پایین یک شرکت است.

مضرات یک سازمان تولیدی و صنعتی در صورت پایین بودن بهره وری آن به شرح ذیل است:

افزایش هزینه تمام شده تولید.

افزایش زمان تولید محصولات و خدمات.

کاهش کیفیت محصولات و خدمات.

کاهش ظرفیت تولید.

کاهش سهم بازار

افزایش نارضایتی در مشتریان و از دست دادن مشتریان

کاهش هدف اصلی سازمان تولیدی یعنی سود آوری شرکت.

 

منافع یک شرکت تولیدی و صنعتی در صورت بالا بودن بهره وری سازمان

 

۱٫کاهش هزینه تمام شده تولید.

۲٫کاهش زمان تولید محصولات و خدمات.

۳٫بهبود کیفیت محصولات و خدمات.

۴٫افزایش ظرفیت تولید.

۵٫افزایش سهم بازار

۶٫افزایش رضایتمندی در مشتریان و افزایش مشتریان.

۷٫افزایش هدف اصلی سازمان تولیدی، یعنی سود آوری شرکت.

نتیجه گیری :

باتوجه به مزیتهای بالای بهره وری بر عملکرد سازمان ضرورت امروزه شرکتهای تولیدی در اجرای بهره وری بیار مشهود است و سازمانها وشرکتهای تولیدی میتوانند با افزایش بهره وری شرکت خود میزان بقا و رشد سازمان خود را افزایش دهند ونوعی مزیت رقابتی نسبت به رقبا پیدا کنند که امکان کپی برداری ازاین نوع استراتژیها برای شرکتهای رقیب بسیار مشکل است.

ما روی مشاوره درمورد امور مالی تمرکز می کنیم درخواست وقت ملاقات